arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Syllabus 2018 Model voor samenwerking in de logistiek, Delen van data, Horizontale samenwerking

Syllabus 2018

Congressyllabus, thema "Horizontale samenwerking"

Keynote: Logistieke efficiëntie door samenwerking

Auteur: Prof. dr. Goos Kant

 1. Een veranderend logistiek landschap
 2. Een verkenning van de mogelijkheden
 3. Belemmeringen in horizontale samenwerking
 4. Zachte en harde factoren bij het vinden van de juiste partner
 5. Juridische en governance aspecten
 6. Multi-disciplinaire aanpak is vereist

Naar een model voor samenwerking in de logistiek?

Auteur: Wouter Verheyen

 1. Operationele afspraken
 2. Kostenverdelingsmechanisme
 3. Operationeel management
 4. Aansprakelijkheid
 5. Vertraging
 6. Materiële schade
 7. Schadeomvang
 8. Impact CMR in horizontale relatie
 9. Cargo bundling
 10. Platooning
 11. Mate van controle over de goederen
 12. Wenselijke aansprakelijkheidsstandaard
 13. Platooning
 14. Cargo bundling
 15. Conclusie
 16. Conclusie

Juridische grenzen aan horizontale samenwerking

Auteur: mr. Cees Dekker

1. Een perspectief vanuit het mededingingsrecht

2. Horizontale samenwerking

2.1 Het mogelijke mededingingsbeperkende karakter van samenwerking

2.2 Uitwisseling van informatie

2.3 Informatie met betrekking tot concurrentieparameters
 

3. Bijzondere regulering

3.1 Technische samenwerking

3.2 Interpretatie “technische samenwerking” door de Europese Commissie

3.3 Samenwerking tussen kleinere ondernemingen
 

4. Toegestane samenwerking

4.1 Algemene kaders

4.2 Uitwisseling van informatie
 

5. Slot: wat moet u doen als u een samenwerking wilt starten?

 

De verticale aansprakelijkheid van horizontaal samenwerkende vervoerders

Auteur: mr. Leendert van Hee

1. Inleiding

2. Online platformen
2.1 ‘Samskip/Villasan’

3. Synchromodaal vervoer
3.1 ‘Janssen-Cilag/DHL/Schneider’

4. Platooning
4.1 Relatie tussen ladingbelanghebbenden en vervoerder
4.2 Relatie tussen leidend voertuig en volgvoertuig
4.2.1 De CMR
4.2.2 ‘DSV/Heidenend’
4.2.3 Terug naar leidend voertuig en volgvoertuig
4.2.4 Platooning en Nederlands recht
4.2.5 Terug naar de platooning-overeenkomst

5. Conclusie

 

Horizontale samenwerking tussen verladers

Auteur: mr. Jos K.M. van der Meché

 1. Inleiding
 2. Wie zijn de partijen bij de vervoerovereenkomst?
 3. Horizontale samenwerking: vormen van samenwerking tussen verladers
 4. Welke keuze is de beste keuze?
 5. Aansprakelijkheid van de afzender jegens de vervoerder
 6. Nog een overeenkomst: opslag in loods en het verzamelen van lading
 7. Aansprakelijkheid verladers jegens vervoerder, loods en onderling
 8. Slotopmerkingen

 

De juridische grenzen aan het delen van data

Auteur: mr. Olaf van Haperen

 1. Inleiding
 2. Data
 3. Niet-persoonlijke data
 4. Persoonsgegevens
 5. Bedrijfsgeheimen
 6. Mededingingsrechtelijke aspecten
 7. Conclusie

 

Juridische afspraken over het delen van data

Auteur: Polo G. van der Putt

 1. Jurisprudentie
 2. Contracten
 3. Slotsom

 

 

iShare: uniform, simpel en gecontroleerd data delen

Auteur: drs. Mariane ter Veen

 1. Bouwsteen voor een vertrouwensnetwerk
 2. Executive summary
 3. iShare: een afsprakenstelsel
 4. Voorgeschiedenis
 5. Wat hebt u aan iShare
 6. iShare en vertrouwen
 7. Ook simpel en gecontroleerd data delen?

 

NexTrust: een sjabloon voor het opzetten van horizontale samenwerking

Auteur: mr. Jikke Biermasz

 1. Een kwestie van een gestructureerd proces, projectmanagement en vertrouwen
 2. EU-Projecten om samenwerking te stimuleren
 3. Horizontale samenwerking: een game changer?
 4. De trustee: de facilitator van horizontale samenwerking
 5. Driestappen methode
 6. Tot slot

 

Een voorbeeld van het bundelen van cargobundling: Synple

Auteur: Roderick van Rodenburg 

 1. Lege capaciteit zichtbaar én inzetbaar maken
 2. Samenwerken als oplossing
 3. Praktisch en efficiënt
 4. Lege capaciteit zichtbaar én inzetbaar maken
 5. Samenwerken als oplossing
 6. Praktisch en efficiënt

 

Compose: samenwerkingsplatform voor verladers

Tool in plaats van toeval voor samenwerking in SCM

Auteur: Emile van Rijn

 1. Opzet van project
 2. Mensenwerk
 3. De weg naar een matchmaking tool
 4. Mensenwerk
 5. Matches

 

Horizontale samenwerking en digitalisering

Auteur: Jorgen Hensgens

 1. Samenwerken in de logistiek
 2. ICT & Logistiek, met name nog gericht op verticale samenwerking
 3. ICT & Logistiek, vereisten aan digitalisering voor aangaan horizontale samenwerking
 4. De branche geeft zelf richting aan horizontale samenwerking
 5. Wegnemen van andere digitale bottlenecks voor samenwerking

 

Wat is de juridische status van een internetplatform?

Auteur: mr. Carlijn ten Bruggencate

 1. Inleiding
 2. Aansprakelijkheid voor content die derden op een platform plaatsen - de zaken E-Bay en The Pirate Bay
 3. De zaak Delfi
 4. Wat is zo´n platform eigenlijk, in juridische termen? De zaak Uber
 5. Conclusie